Proces razvoja projektov

- Razumevanje zahtev kupca

     -    Feasibility and capability study

- Kako se bomo lotili? 5W1H

- Oblikovanje in prototipiranje

     -    Advanced Production Quality Planning (APQP)

     -    Quality requirements, Process flow, Control plan, FMEA

- Orodja (oblikovanje in izdelava)

- vzorci ISIR, PPAP

- Masovna proizvodnja

     -    Logistics

     -    Value Stream Mapping (VSM)

[email protected]